ASNU

Standarder ger leverantörsoberoende. Detta är viktigt för att inte bli beroende av enbart en leverantör. Den nya ASNU standarden ger kompatibilitet mellan noder från olika tillverkare.

Back to top