Första klass vägarmatur

Människor mår bra av rätt sorts ljus vid rätt tillfälle. Vi på LEDmore kan ge er en effektiv belysningslösning för era förhållanden. 

Smart City

SmartLinx är ett äkta SmartCity system. Det ger kontroll över både gatubelysning och andra sensorer som luftkvalité, trafikövervakning, ljud mm. 

LED belysning

Högsta kvalité både Ex-klassade för zon 1 och 2 samt utan klassning. Batteri-backup för tunnlar, industri.

Högsta kvalité

Med 100 000 h och upp till 10 års garanti har vi med REFLECTA tagit nästa kliv. Välj, anpassning efter dagsljus, rörelsedetektion eller centralstyrt. 

Spara energi

Våra LED armaturer använder energieffektiv drivelektronik som ger över 95% effektivitet. Vi hjälper dig spara upp till 80% av energin jämfört med konventionella ljuskällor.

ASNU

Standarder ger leverantörsoberoende. Detta är viktigt för att inte bli beroende av enbart en leverantör. Den nya ASNU standarden ger kompatibilitet mellan noder från olika tillverkare.

Varmt och kallt ljus

LED ljus har ett stort spektrum av värmtemperaturer som kan producera varmt ljus (gult) och kallt ljus (vitt) beroende på önskemål och behov.

Varför välja en LED-armatur från LEDmore

Det går fort att räkna hem en investering i LED-teknik. Hur fort beror helt på vilken ljusteknik man byter ifrån. Redan efter 1 år har ett byte från vanliga lampor till LED-teknik lönat sig. LED-tekniken ger helt nya möjligheter för ljus och hur det kan användas. Tack vare LED-tekniken kan man optimera sitt ljus på nya sätt, helt utgående från sitt behov och användningsområde. Den möjligheten och det behovet har vi utnyttjat till fullo i våra armaturer. Våra lampor är alla utvecklade och testade med hjälp av avancerade laboratorier för fotometri och elektriska egenskaper.

Kvalitétskontroll och standarder

Hjälp med ljusberäkningar

Besparing

Back to top