Om LEDmore

LEDmore är helt inriktat på att leverera miljövänliga, beständiga och robusta belysningslösningar baserade på LED-teknik till en växande marknad som av ekonomiska skäl såväl som av lagkrav och EU direktiv väljer LED armaturer. Givetvis finns också tungt vägande estetiska anledningar att välja lösningar baserade på LED-teknik, där helt nya frihetsgrader som inte tidigare fanns har skapats.

Det är en väsentlig skillnad mellan att välja en armatur som är konstruerad utgående från LED-lampornas egenskaper för att kunna optimera funktioner och design med avseende på de möjligheter som LED ger, jämfört med att försöka sätt in en LED-glödlampa i en armatur som inte är konstruerad för LED.

LEDmore är ett företag som främst vänder sig till byggföretag, elföretag, installatörer och även återförsäljare inom detaljhandeln. LEDmore erbjuder LED-armaturer speciellt anpassade för LED-ljus. Hög kvalitet och snygg och användbar design är viktigt för oss och därför något vi konstant strävar efter.

Back to top