Om LEDmore

LEDmore är inriktat på att leverera miljövänliga, beständiga och robusta belysningslösningar baserade på LED-teknik till en växande marknad som av ekonomiska skäl såväl som av lagkrav och EU direktiv väljer LED armaturer. Givetvis finns också tungt vägande estetiska anledningar att välja lösningar baserade på LED-teknik, där helt nya frihetsgrader som inte tidigare fanns har skapats.

Vidare har vi utvecklat så kallat smarta system där noderna kommunicerar med varandra för att få en så effektiv ljusanpassning som möjligt, med stora besparingar i kostnad och energi. Exempelvis kan gång-och cykelvägar ha sina egna rörelsesensorer, i form av den senaste radartekniken, för att inte påverkas av bilvägar bredvid men upptäcka både gångtrafikanter, cyklister och elsparkcyklar. Dessa radarsensorer mäter samtidigt exempelvis hastighet och samlar därmed åtkomplig trafikinformation.

Dessutom erbjuder vi system enligt ASNU standarden vilket vi, tillsammans med andra tillverkare och flertalet kommuner samt Trafikverket, har utvecklat för att göra belysningssystemen oberoende av val av tillverkare. Det innebär att kommuner så väl som företag inte har någon inlåsningseffekt till just våra produkter.

LEDmore är ett företag som främst vänder sig till kommuner, installatörer, bygg- och el företag samt återförsäljare inom detaljhandeln. LEDmore erbjuder LED-armaturer speciellt anpassade för LED-ljus med hög kvalitet och en snygg och användbar design vilket är viktigt för oss och är därför något vi konstant strävar efter.

Back to top